Celoroční projekty

Zelený ostrov

    Projekt, který popisuje návrat života na pustý ostrov zničený výbuchem sopky. 
Každou část projektu uvádí pohádka hraná p. učitelkami. Vystupují v nich zvířátka

z naší školky (myška, ježek, žabka) a na příběhu Zeleného ostrova se děti seznamují se sílou přírody. 

Projekt je rozdělen do osmi částí, které symbolizují fáze postupného návratu života na ostrov.

    V první kapitole začínáme výbuchem sopky, který se může simulovat podle návodu z knihy

smícháním vody, sody, jaru a octa. Potom modelování sopky z těsta

a pomocí Orffových nástrojů napodobování zvuků sopky. 

    Dále se projekt zaměřuje na neživou přírodu, horniny a minerály.

Zde se dětem v pohádce ukáže, jak se vlivem počasí rozpadají horniny a kameny.

Malujeme na kameny a vyrábíme kamenné mozaiky a pexesa. 
    Třetí kapitola je věnována odvážlivci, který byl na ostrově spatřen jako první – pavoukovi.

Ten se na ostrov dostal pomocí své pavučiny, a proto s dětmi pavučiny kreslíme, zkoušíme

po nich chodit jako pavouci. Také vyrábíme pavouky z vlny i papíru. 
    Semena, která přilétla a připlavala, jsou námětem čtvrté kapitoly. S dětmi si povídáme, jak mohou semena cestovat. Na vycházkách zkoušíme foukat do pampelišek. Sázíme zeleninová semena na záhonek.

A z některých děláme mandaly.
    Vrátili se i někteří živočichové, kteří jsou tématem kapitoly páté, a šestá kapitola se zaměřuje na rostlinstvo. Lidská noha stanula na ostrově v sedmé kapitole a osmá, poslední,

hledá odpověď na otázku, jaká bude budoucnost ostrova. 

 

 

 

Zlatý klíček

 

Hlavní myšlenky Zlatého klíčku:
* Je slunce obyčejná hvězda, kterých můžeme vidět na obloze nepočítaně?
    Je jednou z hvězd, ale pro lidi, zvířata, květiny a stromy je to ta nejdůležitější hvězda na světě. 

 

* Proč je tak důležitá?
    Je to malíř, který posílá světelné paprsky rozkládající se na barvy duhy. Je i naším hodinářem, který určuje čas a střídá roční období.

   Také koloběh vody je poháněn na sluneční pohon. Bez slunce by zelené rostliny nemohly tvořit v procesu fotosyntézy cukr, obživu pro vše živé na naší planetě. Když sedíme u ohně, málokdy nás napadne, že to, co nás hřeje je vlastně sluneční energie, která se hořením uvolňuje. Naše domovy jsou vytápěny uhlím, plynem, auta jezdí na benzín z ropy. Ve všech těchto palivech je také uložena sluneční energie. Života na naší Zemi bez Slunce prostě není vůbec možný!!!

 

    Projekt přibližuje dětem význam Slunce pro život na Zemi. Děti se hravou formou seznamují s vlivem Slunce na čas, roční období, počasí, floru a faunu. 

    Celou tematiku s dětmi otevřeme pomocí kouzelných klíčků, které stejně jako Slunce dokážou odemykat nejrůznější části lidského bytí na planetě Zemi.

 

 

Odemykání:
Zlatý klíček odemyká
každé ráno
nový den.

 

Prozáří svět zlatým teplem,
večer zamkne,
pošle sen. 

 

A tak pojď sem, 
otoč klíčkem
a pojď se mnou 
za Sluníčkem.