Mateřská škola

Dokumenty - zde

 

Třídy - zde

 

Celoroční projekty - zde

 

Fotogalerie MŠ - zde

 

 

Informace k zahájení školního roku:

mateřská škola - zde

 

Aktuální informace o dění v MŠ

 

úterý 8. 9.
HRAČKOVÝ DEN

prosíme hračky bez zvuků

 

 

čtvrtek 24. 9.
NAROZENINOVÝ DEN

 

 

 

PŘIPRAVUJEME
čtvrtek 15. 10. od 14.00 

NEJEN PRACÍ ŽIV JE ČLOVĚK ANEB NEJDŘÍV PRÁCE, POTOM ZÁBAVA
tvořivé dílny, práce na školní zahradě, úklid v Ostopovicích, okolí školy, špekáčky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

PRAVIDELNÉ SBĚRY V NAŠÍ ŠKOLE

elektrozařízení, baterie, olej, kompaktní zářivky, hliník, pomerančová kůra

 

         

symbol pro komunitní akce - zveme rodiče a známé