Partnerství - projekty a dotace

 

Uvědomujeme si nutnost získávat finanční prostředky i vlastním úsilím,
nejen očekávat prostředky od zřizovatele na provoz a od státu na platy učitelů.

 

Stávající a již ukončené projekty

 

OP VVV Šablony pro Mateřskou školu a Základní školu Ostopovice II

plakát -

stručné informace -

Dotace schválena pro MŠ, ŠD, ZŠ. Šablony byly vybrány dle aktuálních potřeb školy a dle výsledku dotazníkového šetření.

Cílem projektu je vzdělávání pedagogů MŠ, ŠD a ZŠ v různých oblastech formou DVPP, tandemové výuky či sdílení s jinými školami, podpora žáků formou doučování.

Celková částka 1 245 553 Kč

Realizace duben 2019 - březen 2021

 

OZDRAVNÝ POBYT S ENVIRONMENTÁLNÍM PROGRAMEM

Pobyt v přírodě mimo naše prašné a hlukově zatížené Ostopovice.
I to je daň ze života u velkoměsta a dálnice D1.

88 našich žáků se v zimním období účastnilo programu na Podmitrově u Strážku a v Krásensku na Drahanské vrchovině.

Realizace: únor a březen 2019

Dotace SFŽP: 154 000 Kč

Celkové náklady: 225 425 Kč

Fotogalerie: zde

 

CIVIS - zde

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství praxe a akčního výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podporuje sdílení zkušeností mezi učiteli z praxe a akademiky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí a identifikuje bariéry bránící zavádění metodik do škol. Do projektu a jeho realizace jsou zapojeni všichni žáci a pedagogové školy. 

 

OP VVV Šablony pro Mateřskou školu a Základní školu Ostopovice

plakát - zde

stručné informace - zde

Dotace schválena pro MŠ i ZŠ. Šablony byly vybrány dle aktuálních potřeb školy a dle výsledku dotazníkového šetření.

Cílem projektu je vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ v různých oblastech formou DVPP, tandemové výuky či sdílení s jinými školami, podpora žáků formou doučování či rozvoj jazykové výuky metodou CLIL. 

Celková částka 741 985 Kč

Realizace únor 2017 - leden 2019

 

Tady jsme doma - zde

Hlavním cílem projektu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování prvního stupně základních škol. Tím se prohlubuje i rozšiřuje poznání dětí i aktivizuje jejich přístup k tradicím lidové kultury kraje, v němž žijí.

Naše realizace v roce 2016-2017 - zde

Naše realizace v roce 2017-2018 - zde

 

ARCHIV - PROJEKTY