Školní poradenské pracoviště

 

Činnost školního poradenského pracoviště MŠ a ZŠ Ostopovice zajišťují

Mgr. Klára Kučerová - vedoucí pracoviště, výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog

telefon: +420 737 305 223

e-mail: kucerova@zsostopovice.cz

dny ve škole Po až Čt

konzultační hodiny Po 8.00 - 8.45, Čt 10.00 - 10.45

 

Mgr. et Mgr. Petra Turečková – koordinátor péče o nadané žáky a předškoláky

telefon: +420 727 940 035

e-mail: tureckova@zsostopovice.cz

úřední hodiny - dle telefonické, mailové domluvy

 

Bc. Barbora Šiková – koordinátor inkluze pro MŠ
e-mail: sikova@zsostopovice.cz
úřední hodiny - dle telefonické, mailové domluvy

 

Mgr. David Vaněk – školní psycholog (externí pracovník)
e-mail: davanek@centrum.cz

 

Program poradenských služeb ve škole

 

Minimální preventivní program