Kontakty - zaměstnanci

Mateřská škola

třída Myšky -  Aneta Hrušková, Mgr. Helena Suchá

třída Ježci - Jindra Rádlová, Bc. Barbora Šiková

třída Žabky - Bc. Ivana Bláhová, Mgr. Jana Grossová

 

Markéta Kozlová

Lucie Bindrová

 

Základní škola

1. třída - Mgr. Břetislav Brtník (třídní učitel)

2. třída - Mgr. Renata Czelisová (třídní učitelka)

3. třída - Mgr. et Mgr. Petra Turečková (třídní učitelka)

4. třída - Mgr. Gabriela Waldhansová (třídní učitelka)

5. třída - Mgr. Jarmila Póčová (třídní učitelka)

Bc. Lenka Cunderová

Mgr. Alžběta Jurasová

Mgr. Sylva Filová

Mgr. Magdalena Kožuská

Mgr. Šárka Lankočí

Mgr. Aneta Hečková

Mgr. et Mgr. Michaela Matějíčková

Mgr. Ivana Palátová

Mgr. Jakub Gottvald

Mgr. Petr Juráček

Mons. František Koutný, farář Troubské farnosti - výuka náboženství

 

Školní družina

Mgr. Agata Havlíková (vedoucí vychovatelka v ŠD)

Bc. Lenka Cunderová (vychovatelka)

Mgr. Sylva Filová (vychovatelka)

 
Provozní zaměstnanci:

Lenka Balážová (vedoucí školní jídelny - výdejny, hospodářka)

Hana Břenková (školnice ZŠ, výdej stravy)

Monika Rejdová (školnice MŠ, pomocná kuchařka v MŠ)

Hana Kroutilová (školnice MŠ, pomocná kuchařka v MŠ)

Jana Linhartová (úklid veřejných prostor)

Karel Neubauer (údržbář)
Jana Fritschová (účetní)

 

Externí pracovníci:

Mgr. David Vaněk, PhD. (školní psycholog)

další spolupracovníci na specializované práce a pomoc

 

 

Kontakty zaměstnanců

Všichni pedagogové školy mají e-mailovou adresu tvořenou příjmením bez diakritiky + @zsostopovice.cz