Provoz - poskytnutí prostorů

Jsme školou otevřenou - prostory školy jsou veřejné a mají sloužit nám všem

 

Většina prostor v areálu školy neslouží pouze pro běžnou výuku MŠ a ZŠ, ale jsou využívány i dalšími organizacemi. Stejně tak je vybavení školy poskytováno zájemcům a to nejen v rámci akcí v Ostopovicích.

 

Pravidelné placené pronájmy a poskytování prostor:

MC Ostopovice

ZUŠ Střelice

Česká pošta

cvičení žen

Klub seniorů Ostopovice

Český svaz chovatelů Ostopovice

kroužky a zájmové aktivity nejen pro žáky školy

individuální hra na nástroj

V rámci pronájmů nabízíme zájemcům i zázemí - kabinety, malou kuchyňku, sociální zářízení, dostupnost internetu,

dataprojektor s plátnem a další

 

Pro další zájemce je určena směrnice pro pronájem prostor - zde

 

Fotoprezentace prostor

Staré budovy

taneční sál

 

 

prostor MC

 

 

jídelna

 

 

Nová budova a zahrada

třídy MŠ a ZŠ

 

 

počítačová učebna, zahrada