Zápis do MŠ a ZŠ

ZÁPIS DO ZŠ OSTOPOVICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

 

Termín zápisu:

1. - 30. 4. 2021

Výsledky zápisu pro školní rok 2021-2022 do

 

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši důvěru a zájem o naši školu.

Na základě opatření ministerstva jsme přistoupili k následujícím krokům.

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí i Vás ve škole.

 

Leták o naší ZŠ

Kritéria pro přijetí do ZŠ Ostopovice

 

1. Svoji žádost o zápis do ZŠ Ostopovice vyplníte elektronicky - zde (odkaz platný od 1. 4. 2021)

 

Do on-line formuláře nahrajete:

- kopii rodného listu dítěte (povinná příloha, stačí fotografie)

- doklad o zastupování dítěte (nejste-li rodičem dítěte)

- doporučení z pedagogicko-psychologické poradny v případě žádosti o odklad povinné docházky

 

2. Po vyplnění elektronického formuláře a jeho odeslání  vygenerovaný dokument vytisknete

- spolu s vygenerovanou přihláškou odešlete i vyplněný a podepsaný dokument GDPR školy (dokument GDPR ke stažení zde)

 

Originál přihlášky doručíte do pěti dnů od odeslání elektronicky:

- datovou schránkou

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)

- poštou

- osobně (každý pracovní den od 8.00 do 16.00 ve vestibulu školy, schránka u dveří vlevo)

- osobně po domluvě - obraťte se na ředitele školy, tel. 731 485 909

 

3. Evidenční číslo žádosti

Po odeslání dokumentu elektronicky Vám přijde potvrzení a žádost na Váš email.

V záhlaví žádosti se vygeneruje Vaše evidenční číslo.

Pod tímto číslem bude zveřejněna informace o přijetí, nepřijetí.

Termín vyhlášení výsledku zápisu bude do 30. 5. 2021.

 

4. Možnost inidividuálního setkání s vedením školy

V případě zájmu oslovte ředitele školy: Mgr. Petr Juráček, tel. 731 485 909, email: juracek@zsostopovice.cz

 

Technická podpora: Mgr. Jakub Gottvald, zástupce ředitele, tel. 777 098 902

 

 

Jsme tu pro vás

za pedagogy školy Mgr. Petr Juráček, ředitel

 

 

 

ZÁPIS DO MŠ OSTOPOVICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

 

Termín zápisu:

1. - 15. 5. 2021

Výsledky zápisu pro školní rok 2021-2022 do

 

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši důvěru a zájem o naši školu.

Na základě opatření ministerstva jsme přistoupili k následujícím krokům.

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí i Vás ve škole.

 

Leták o naší MŠ 

Kritéria pro přijetí do MŠ Ostopovice

 

1. Svoji žádost o zápis do MŠ Ostopovice vyplníte elektronicky - zde (platné od 1. 5. 2021)
Do formuláře navíc nahrajete:

- kopii rodného listu dítěte

- kopii očkovacího průkazu

- čestné prohlášení, že se dítě se podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví (stahujte zde)

- doklad o zastupování dítěte (nejste-li rodičem dítěte) - zde

 

2. Po elektronickém odeslání vygenerovaný dokument vytisknete

- spolu s přihláškou odešlete i vyplněný a podepsaný dokument GDPR školy (dokument GDPR ke stažení zde)

 

Originál přihlášky musíte doručit do pěti dnů od odeslání elektronicky:

- datovou schránkou

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

- poštou

- osobně (každý pracovní den od 8.00 do 16.00 ve vestibulu školy, schránka u dveří vlevo)

- osobně po domluvě - obraťte se na ředitele školy, tel. 731 485 909

 

3. Evidenční číslo žádosti

Po odeslání dokumentu elektronicky Vám přijde potvrzení a žádost na Váš email.

V záhlaví žádosti se vygeneruje Vaše evidenční číslo.

Pod tímto číslem bude zveřejněna informace o přijetí, nepřijetí.

Termín vyhlášení výsledku zápisu bude nejpozději do 15. 6. 2021.

 

4. Možnost inidividuálního setkání s vedením školy

V případě zájmu oslovte vedoucí MŠ  - Bc. Ivana Bláhová, tel. 602 593 586, email: blahova@zsostopovice.cz

Případně ředitele školy: Mgr. Petr Juráček, tel. 731 485 909, email: juracek@zsostopovice.cz

 

Technická podpora: Mgr. Jakub Gottvald, zástupce ředitele, tel. 777 098 902

 

 

Jsme tu pro vás

za pedagogy školy Mgr. Petr Juráček, ředitel

 

Password:

Password:

Password:

Password:

Password: