Co nabízíme

Mateřská a základní škola se nachází v malé obci v těsném sousedství jihovýchodně od Brna - najdete nás zde.

Součástí školy jsou 3 třídy MŠ pro celkový počet 73 žáků, 1. stupěň ZŠ v současnosti se 105 žáky, školní družina s kapacitou 90 žáků a školní jídelna. Obědy jsou do jídelny dováženy.

 

Školu dělají lidé, bez nich by byla jen prázdnou schránkou. V současnosti se v naší škole vzdělává téměř 180 dětí, které provází učením bezmála 40 zaměstnanců. Každé dítě a každý dospělý má ve škole své místo, svoji důležitost a svoji jedinečnost. Mluvíme spolu a nasloucháme si, nebo na tom alespoň pracujeme. Otevřená  a respektující komunikace je pro nás důležitá. Víme, že bez správné komunikace a dodržování pravidel se ve škole nebudeme cítit bezpečně a víme, že pocit bezpečí je nutnou podmínkou učení.

 

Cíl školy

Žák je připraven pro život. Je odpovědný k sobě, ostatním lidem a všemu, co ho obklopuje.

Škola je moderním centrem pro výuku a výchovu žáků a celé komunity.

 

Pilíře školy

 

 1. učíme se v souvislostech
  Vše, co se děje kolem nás může být tématem k učení. Svátky, události, proměny přírody, starodávné zvyky, to vše nás zajímá a to vše může být aktuálním učivem napříč všemi předměty a všemi ročníky.
 2. učíme se v celém prostoru školy, Ostopovic, Brna, kraje
  Moderní areál, prostor školy, chodby, střecha, zahrada, občas kotelna, celé Ostopovice a jejich okolí, město Brno, náš kraj, naše země i Země. To vše je připraveným prostředím pro naše učení. 
 3. učíme se samostatností i samostatnosti
  Nezávislost, schopnost umět si poradit ve známé i nové situaci. Podněty, pravidla, plány a pestrá škála metod  a pomůcek nás vedou k dosahování učebních cílů a rozvoji klíčových kompetencí.
 4. učíme se spolupráci i spoluprací
  Na učení nejsme sami a spolupráce mezi malými, většími i největšími, mezi dětmi, rodiči a učiteli je pro nás stěžejní a důležitou dovedností pro život. Potřebujeme se a jedinečnost každého z nás může tomu druhému pomoci. 
 5. při hodnocení sedíme vedle sebe
  Sdělit si své potřeby, vysvětlit úkol, dát zpětnou vazbu, zhodnotit se. Slova jsou pro nás víc než značka, písmenko, nálepka, zkratka. Říci si slovy, co už umíme a co ještě ne, co pro to kdo udělá, je to, co nás v učení posunuje.
 6. učíme se starostlivostí i starostlivosti
  Jsme a chceme být zodpovědní za své činy. Poznáváme a pečujeme o své tělo i duši a ducha, jeden o druhého, jsme šetrní k věcem, k naší planetě.  
 7. učíme se být aktivními
  Zapojujeme se do školních i komunitních akcí, spolupracujeme s Obcí, sdruženími, firmami, řemeslníky, odborníky. Podporujeme  a sami organizujeme charitativní akce. Práce pro sebe a pro druhé z nás dělá aktivní, podnikavé a empatické občany. 
 8. při učení používáme ruce, hlavu a srdce
  Tři části lidského těla, jejichž spojení je při učení tak důležité. Nové učivo hledáme v praktickém životě a osvojujeme si je skrze všechny smysly uvnitř budov i při venkovním učení. 

Motto:

„MŠ a ZŠ středem obce.“

 

Vize školy:

Vize školy, aktualizována v září 2022, projednáno zastupitelstvem obce Ostopovice - zde

 

Cíle na školní rok 2023-2024:

Cíle - zde

 

Leták o školce (prosinec 2019) zde

 

Leták o škole (duben 2022) - zde

 

 

Ví se o nás

25. 8. 2022 Události z regionů Brno

Jak na vhodné sešity pro žáky? Stopáž 4 min a 15 sec.

 

27. 11. 2017 Jižní Morava čte - soutěž "Příběhy mého kraje"

Báseň Ostopovice (ze starých časů), autoři - Jindra Vala, Alenka Dobšíková - zde

Slohová práce Naše Ostopovice, autoři - Stella Lankočí, Bětka Kubišová - zde

 

10/2017 Učitelské noviny 33/2017 - článek o naší škole

Článek o naší škole - "Rodiče přesně vědí, co je ve škole čeká", si můžete stáhnout zde

 

10/2017 Přeměna odpadů na zdroje

Díky výtvorům našich bývalých páťáků jsme získali 3. místo v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu.

Video z akce - zde

Fotky z celého průběhu - zde

V rámci stavebního veletrhu v Brně jsme byli pozváni na setkání s ministrem průmyslu a obchodu

(foto převzato - zde)

 

15. 1. 2016 - Článek na idnes - zde

 

Červen 2015 - Newsletter ROP Jihovýchod - zde

 

1. 6. 2015 Dobré ráno na ČT

Videoarchiv - zde (jedná se o 3 vstupy - Zážitková výuka)

 

17. 5. 2015 Slavnostně OTEVŘENÁ ZAHRADA

Fotky z akce - zde

Naše video z akce - zde

Server Blesk - zde

dodavatelská firma GreenVille service s.r.o. - zde

dodavatel deštníku HELIOS GROUP s.r.o. - zde

Česká televize, článek - zde

Česká televize, reportáž - zde

Brněnský deník - zde

Server Brněnský deník - zde

 

16. 3. 2015 Článek o naší škole a obci v Jihomoravských ekolistech - zde

 

16. 3. 2015 Nominace do soutěže Gratias Tibi - akce 72 hodin - Nejen prací živ je člověk aneb Nejdřív práce potom zábava - zde

 

13. 3. 2015 Reportáž z naší školy v Českém rozhlasu Brno (výuka příběhem Global Storylines) - zde

 

Univerzita lektorů - článek ze Zpravodaje městské části Brno-střed, říjen 2014 - zde

 

Propojme se! - 14. 11. 2013

Zapojení se na konferenci několika sdružení - přebírání zodpovědnosti mládeží -  zde

Propojme se! - 4. a poslední video (panelová diskuse a vystoupení našich páťáků) - zde

Výstup - brožura pro samosprávy - zde

 

Global Storylines

11. 11. Český rozhlas Brno v Ostopovicích - zde

 

Ostopovicemi na zelenou - říjen 2010 - zde