Partnerství

 

Naše škola spolupracuje s množstvím organizací

Obec Ostopovice - zde                                    

Zřizovatel a stálý podporovatel naší organizace

 

Ministerstvo školství a mládeže České republiky

Spolupráce v oblasti fungování a financování školy.

 

Jihomoravský kraj

Spolupráce v oblasti fungování a financování školy.
Poskytovatel dotací.

 

 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity - zde

Jsme spolupracující školou - náslechy studentů i pedagogů,

konzultace, interní semináře a další rozvoj.
Pedagogové naší školy se zapojují do výuky na fakultě.

 

 

 

MAS Bobrava - zde

Poskytovatel dotací, spolupráce při zkvalitňování výuky a zázemí školy.
Konzultace, odborná pomoc.

 

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Poskytovatel dotace Přírodní učebna v Ostopovicích jako místo výchovy a vzdělávání

 

 

Tady jsme doma - zde

Hlavním cílem projektu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování prvního stupně základních škol.
Tím se prohlubuje i rozšiřuje poznání dětí i aktivizuje jejich přístup k tradicím lidové kultury kraje, v němž žijí.

 

 

Lipka - zde                                              

Organizačně a odborně zajišťuje vzdělávací akce, spolupráce na projektech

 

 

Bwindi Orphans, Bwindi Coffee - zde
Spolupráce na školních akcích, multikultura, zodpovědnost, podpora adoptovaného bratra Dawise v Ugandě

 

 

David Vaněk - školní psycholog - zde

 

 

 

Tydlidum - zde

spolupracující spolek - výuka anglického a německého jazyka v naší škole

 

 

NaZemi - zde

Nezisková organizace, nositel projektu Storylines - výuka příběhem

Naše škola se účastní pilotáže této výukové metody.

Zároveň od této organizace odebíráme férovou kávu - Fair Café, kterou si vychutnáváme každý den.

 

 

Celé Česko čte dětem - zde

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®,

která sedmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. 

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje

na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury

a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

 

 

Klub seniorů Ostopovice - zde

Velmi silná a přátelská spolupráce. Senioři jsou a byli žáky školy, my budeme seniory... Koloběh, který je dobré propojit.

 

Dobromysl                                       

Spolek ostopovických žen

 

 

Restaurace U Volejníků - zde        

Příjemná hospůdka, příjemní lidé, plodná spolupráce. Děkujeme

 

ACER WOODWAY s.r.o. - zde                       

Dodavatel dřevěných interierů, hřiští. Materiál pro vybavení zahrady a práci žáků.