O100Běh

O100běh sobota 8. 6. 2024

 

Termín
sobota 8. 6. 2024, start a cíl u Druhého mostu tzv. Staré dálnice Ostopovice, Brno-venkov

od 8.30 do 13.30

V případě špatného počasí budeme informovat o změnách.

Online registrace je možná do 31. 5. 2024.  Na místě již přihlášení nebude možné.
Platba 100 Kč za účastníka (mimo mladších školního věku) na účet školy - 181800516/0300. Plaťte za každého závodníka zvlášť a dopište Běh+jméno závodníka. Přispět můžete i více, výtěžek bude převeden na charitativní účel.

Startovné nevracíme.

QR kód k platbě startovného:

 

Časový harmonogram, přibližná délka trasy

Výdej startovacích čísel na základě online registrace probíhá od 8.30 na místě vždy do 15 minut před startem daného běhu.
Trasa závodů (zpevněné i nezpevněné cesty)
nesoutěžní běh

9.30 - délka trasy záleží na každém účastníkovi

soutěžní běhy

9.45 - 1. stupeň ZŠ dívky a chlapci (kategorie 1.-3. ročník., 4. a 5. ročník) - 600 m

10.00 - 2. stupeň ZŠ dívky a chlapci do 15 let - 1500 m

10.30 děti mladší školního věku s podporou rodičů (bez registrace a platby, bez vyhlášení) - 100 m

10.45 vyhlášení výsledků

11.00 společný start běhu na 1 a 2 okruhy (kategorie 16-39 let dívky a  ženy, 16-39 let muži, 40 let a více ženy, 40 let a více muži) - 5 000 m a 10 000 m

13.00 vyhlášení výsledků

virtuální běh - můžete přispět startovným bez účasti na běhu

 

Start, pravidla a zázemí závodu

V blízkém okolí startu nelze parkovat.

Účastník závodu si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při závodě. 

Účastníci závodu běží na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.

Organizátoři neručí za odložené věci.
Účastníci závodu musí respektovat pokyny organizátorů.
Účastníci závodu svým přihlášením potvrzují, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.

Všichni dbáme bezpečného pohybu po komunikacích.

Registrací dává účastník souhlas organizátorům se zpracováním osobních údajů a s focením a zveřejněním fotek i videí.

Měření času je ručně bez čipů.

Organizační pokyny se mohou měnit, aktuální budou vždy zveřejněny na webu a FB školy.

Pro registrované bude přichystáno drobné občerstvení a medaile

Doprovodný program pro celé rodiny a teplé nápoje pro všechny zájemce.

 

Srdečně se těšíme na setkání, sport a podporu dobré věci!

Kontakt na pořadatele a další informace

Petra Turečková

tureckova@zsostopovice.cz

727 940 035

www.zsostopovice.cz