Partnerství - školská rada

Tento orgán je ustanoven školským zákonem. Schváluje důležité dokumenty školy,

ale především formuluje zájmy rodičů, pedagogů, zřizovatele a předává je vedení školy.

 

Volby do školské rady v roce 2022

Podrobné informace

 

 

Členové školské rady

 

Za zákonné zástupce:

Šárka Lankočí (místopředsedkyně)

Petr Coufal (předseda)

 

Za zřizovatele:

Jan Symon

Boris Canov

 

Za pedagogy:

Ivana Bláhová

Jakub Gottvald

 

KONTAKT

hromadný kontakt na všechny členy školské rady

skolskarada@zsostopovice.cz

 

 

 

Jednací řád:

Jednací řád - zde

 

 

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Zápisy 2018-2020

28. 5. 2018 - zde

11. 12. 2018 - zde

2. 12. 2019 - zde

11. 1. 2020 - zde

14. 12. 2020 - zde

13. 12. 2021 - zde

 

Zápisy 2015 - 2017:

10. 3. 2015 - zde

31. 8. 2015 - zde

10. 12. 2015 - zde

31. 8. 2016 - zde

20. 12. 2016 - zde

13. 9. 2017 - zde

22. 11. 2017 - zde

 

Zápisy 2011 - 2014:

21. 11. 2011 - zde

14. 2. 2012 - zde

22. 11. 2012 - zde

19. 6. 2013 - zde

26. 6. 2013 - zde

17. 9. 2013 - zde

25. 2. 2014 - zde

26. 6. 2014 - zde

30. 9. 2014 - zde

 

archiv dokumentů školské rady

 

Password: