Partnerství - školská rada

Tento orgán je ustanoven školským zákonem. Schváluje důležité dokumenty školy,

ale především formuluje zájmy rodičů, pedagogů, zřizovatele a předává je vedení školy.

 

Volby 2018

Volby do školské rady - zástupci rodičů - informace zde

Průběh voleb 5. dubna + slovo kandidátů - zde

Vážení rodiče,
děkujeme za Vaše návrhy členů do školské rady.
Předkládáme Vám 4 nominované rodiče + jejich krátké slovo, kteří mají zájem pracovat ve školské radě za Vás rodiče pro další rozvoj školy, pro zpětnou vazbu od Vás, pro spolupráci mezi školou, rodiči a obcí.
Den voleb byl stanoven na čtvrtek 5. dubna 2018 v průběhu dne. Volební lístek dostanete přímo na místě.
Každý z Vás zákonných zástupců dětí a žáků školy můžete hlasovat pouze jednou - vybíráte maximálně dva kandidáty.
V případě dotazů se obracejte na ředitele školy.
za přípravný výbor voleb Petr Juráček

 

Členové školské rady

Za zákonné zástupce:

Šárka Lankočí

Petr Coufal

 

Za zřizovatele:

Jan Symon

Boris Canov

 

Za pedagogy:

Ivana Bláhová

Jakub Gottvald

 

Jednací řád:

Jednací řád -

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

 

 

Listopad 2014

Volby do školské rady - zástupce rodičů - informace - zde, kandidáti - zde, volební řád - zde, výsledky - zde

(funkční období listopad 2014 - listopad 2017)

 

Členové školské rady

Za zákonné zástupce:

Mgr. Jana Trčková (předsedkyně)

kontakt na všechny členy - J.Slezi@seznam.cz

Mgr. Irena Chaloupková (místopředsedkyně)

 

Za zřizovatele:

Mgr. Zuzana Benešová

Mgr. Markéta Vlachová

 

Za pedagogy:

Mgr. Michaela Hostinská

Mgr. Magdalena Kožuská

 

Jednací řád:

Jednací řád 10. 3. 2015 - zde

 

Zápisy 2015 - 2017:

10. 3. 2015 - zde

31. 8. 2015 - zde

10. 12. 2015 - zde

31. 8. 2016 - zde

20. 12. 2016 - zde

13. 9. 2017 - zde

22. 11. 2017 - zde

 

Zápisy 2011 - 2014:

21. 11. 2011 - zde

14. 2. 2012 - zde

22. 11. 2012 - zde

19. 6. 2013 - zde

26. 6. 2013 - zde

17. 9. 2013 - zde

25. 2. 2014 - zde

26. 6. 2014 - zde

30. 9. 2014 - zde