Zápis 2020

VÁŽENÍ RODIČE,

NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE ŘEŠÍME ELEKTRONICKÉ ZÁPISY DLE OPATŘENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ.

KONKRÉTNÍ KROKY VČAS ZVEŘEJNÍME.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

 

 

DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

TERMÍNY

• vyzvednutí přihlášek úterý 28. dubna 10.00–11.30, 14.30–16.30

• zároveň bude možnost stáhnout přihlášky z webu školy

• odevzdání vyplněných dokumentů - úterý 5. května, prohlídka areálu, setkání s vedoucí učitelkou MŠ 10.00–11.30, 14.30–16.30

• odevzdání vyplněných dokumentů (poštou, osobně zaměstnancům MŠ) pracovní dny od úterý 5. května do pátku 15. května 6.30–16.30

• při předávání přihlášky se prokážete rodným listem dítěte a svým občanským průkazem

• v případě, že Vám nevyhovují uvedené termíny, můžete si domluvit náhradní termín s vedoucí učitelkou MŠ Bc. Ivanou Bláhovou, tel.: +420 703 377 796, e-mail: skolka@zsostopovice.cz

• vyhlášení výsledků do 10. června 2020

 

 • přihláška a další formuláře - zde
 • kritéria pro přijímání dětí do MŠ - zde
 • metodika přijímání dětí do MŠ - zde
 • co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ zde

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li v zákoně stanoveno jinak.

 

 

 

DOKUMENTY K ZÁPISU DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

TERMÍNY

• den otevřených dveří - středa 15. dubna 2020, 8.00–16.30, nahlédnutí do výuky, prohlídka areálu, setkání s pedagogy, pokud máte zájem o jiný termín, oslovte vedení školy

• zápis do 1. ročníku ZŠ  - středa 15. dubna od 14.00 do 18.30

• formuláře vyplníte ideálně již před příchodem do školy - viz odkaz níže

• při předávání přihlášky se prokážete rodným listem dítěte a svým občanským průkazem

• v případě, že Vám nevyhovují uvedené termíny, můžete si domluvit náhradní termín s ředitelem školy Mgr. Petrem Juráčkem, tel.: +420 731 485 909, email: juracek@zsostopovice.cz

• formuláře, které můžete vyplnit před příchodem k zápisu, budou ale k dispozici i na místě

- žádost o přijetí do ZŠ - zde

- zápisní list - zde

 

I v letošním roce můžete využít možnosti elektronické rezervace termínu k zápisu - zde

- vyberete si den a čas v odkazu (bude zveřejněn koncem března), zapišete se Vaším jménem a přidáte e-mail, abychom Vám mohli potvrdit registraci času. Ke každému termínu se může přihlásit až 5 uchazečů.

Elektronická rezervace termínu není podmínkou pro zápis v naší škole, ale přesto o nahlášení předem prosíme.

 

 • kritéria pro přijímání dětí do ZŠ - zde
 • k zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2019/2020.
 • předpokládaná délka zápisu je cca 30 minut
 • zápis probíhá formou činností na jednotlivých stanovištích za přítomnosti zákonného zástupce, žáků školy a pedagogů školy
 • výsledky budou zveřejněny v zákonné lhůtě dle správního řádu, pravděpodobně do 30. dubna - na webu školy a ve vestibulu (nejpozději však do 30 dnů od posledního dne zápisu)
 • v souladu s kapacitou školy otevíráme jednu třídu prvního ročníku o předpokládaném počtu 23 žáků, v případě vyššího zájmu budeme usilovat o navýšení kapacity tak, abychom vyhověli především dětem z Ostopovic
 • povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku (povinný zápis), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky (nepovinný zápis) je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června (mimořádný zápis) jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 

 • desatero pro rodiče dětí předškolního věku zde