Zápis 2019

DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

TERMÍNY

• vyzvednutí přihlášek, prohlídka školy - čtvrtek 2. května 2019, 10.00–11.30, 14.30–16.30

• odevzdání vyplněných dokumentů - pracovní dny od pátku 3. do úterý 14. května, 6.30–16.30

(v případě, že Vám nevyhovují uvedené termíny, můžete si domluvit náhradní termín s vedoucí učitelkou MŠ Bc. Ivanou Bláhovou, tel.: +420 703 377 796, e-mail: skolka@zsostopovice.cz

• vyhlášení výsledků do 10. června 2019

• možnost přeposlání formulářů elektronicky - požádejte ředitele školy: juracek@zsostopovice.cz

 

 • kritéria pro přijímání dětí do MŠ - zde
 • metodika přijímání dětí do MŠ - zde
 • co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ zde

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li v zákoně stanoveno jinak.

 

 

 

DOKUMENTY K ZÁPISU DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 (uzavřen ke dni 12. 4. 2019)

Výsledky zápisu - zde

TERMÍNY

• den otevřených dveří - úterý 2. a středa 3. dubna 2019, 8.00–16.30, nahlédnutí do výuky, prohlídka areálu, setkání s pedagogy, pokud máte zájem o jiný termín, oslovte vedení školy

• zápis do 1. ročníku ZŠ  - čtvrtek 11. dubna 2019, 15.00–17.00, pátek 12. dubna 2019, 15.00–18.00

• formuláře, které můžete vyplnit před příchodem k zápisu, budou ale k dispozici i na místě

- žádost o přijetí do ZŠ - zde

- zápisní list - zde

 

I v letošním roce můžete využít možnosti elektronické rezervace termínu k zápisu - zde

- vyberete si den a čas v odkazu (bude zveřejněn začátkem dubna), zapišete se vaším jménem a přidáte e-mail, abychom Vám mohli potvrdit registraci času. Ke každému termínu se můžou přihlásit pouze 4 uchazeči. Vaše jména se v celkové tabulce nezobrazují z důvodu anonymity.

Elektronická rezervace termínu není v žádném případě podmínkou pro zápis v naší škole, přijít můžete i bez online přihlášení. V případě nejasností s přihlášením můžete volat na telefonní číslo +420 731 485 909, (P. Juráček). V případě, že Vám nevyhovují uvedené termíny, můžete si domluvit náhradní termín s vedením školy nejpozději však do 12. 4. Těšíme se na Vás. 

 

 • kritéria pro přijímání dětí do ZŠ - zde
 • k zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019.
 • předpokládaná délka zápisu je cca 30 minut
 • zápis probíhá formou činností na jednotlivých stanovištích za přítomnosti zákonného zástupce a pedagogů školy
 • výsledky budou zveřejněny v zákonné lhůtě dle správního řádu, pravděpodobně do 30. dubna - na webu školy a ve vestibulu (nejpozději však do 30 dnů od posledního dne zápisu)
 • v souladu s kapacitou školy otevíráme jednu třídu prvního ročníku o předpokládaném počtu 22 žáků
 • povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku (povinný zápis), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky (nepovinný zápis) je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června (mimořádný zápis) jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 

 • desatero pro rodiče dětí předškolního věku zde
 • kritéria pro přijímání dětí do ZŠ -