O studiu - fungování školy

Předkládáme základní informace o nabídkách a fungování školy.

 

Strategie školy

 

Školní vzdělávací program

 

Rozvrh hodin

 

Řešení kázeňských problémů žáků

 

Souhrn podkladů k hodnocení žáků

 

Školní družina

 

Školní řád ZŠ

 

Nepovinné předměty a kroužky

 

 

 

Brožura k výuce na naší škole - výstup projektu OPVK z roku 2012 - zde

 

 

Formuláře ke stažení

 

Žádost o uvolnění z výuky

 

Zápisní lístek do školní družiny + zmocnění

 

Odhláška ze školní družiny

 

Přihláška do školní jídelny